Alles wat je moet weten over loondoorbetalingen betreft de feestdagen

Word ik als flexwerker doorbetaald op nationale feestdagen als ik vrij ben? En hoe zit het als je gewoon doorwerkt op nationale feestdagen? Staat daar nog een extra vergoeding tegenover? Dit zijn veel voorkomende vragen bij flexwerkers. Gelukkig weten wij hoe de vork in de steel zit, en het antwoord op deze vragen kun je vinden in dit artikel.   

Voorjaar betekent ook dat er veel feestdagen aan zitten te komen. We gaan van Pasen vrolijk door naar Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart en tot slot hebben we nog Pinksteren. In deze periode staat de loonadministratie net iets meer onder druk dan normaal. Welke dagen vallen er nu precies onder feestdagen? Dat zijn de dagen die in de Algemene termijnenwet zijn aangewezen als erkende feestdagen: 

  • Nieuwjaarsdag 
  • Koningsdag  
  • Bevrijdingsdag in een lustrumjaar 
  • Tweede paasdag 
  • Tweede pinksterdag 
  • Hemelvaartsdag 
  • Eerste en tweede kerstdag 

Bevrijdingsdag (5 mei) wordt alleen gezien als erkende feestdag in een lustrumjaar. De meeste opdrachtgevers geven hun werknemers op Bevrijdingsdag geen vrij, maar in veel cao’s is vastgesteld dat dit wel het geval is in een lustrumjaar, zo ook in de NBBU Cao die bij onze flexwerkers van toepassing is. Een lustrumjaar vindt eens in de vijf jaar plaats. De jaren 2015, 2020 en 2025 zijn voorbeelden van lustrumjaren.  

Wat als je gewoon moet werken?

Als het werk bij de inlener gewoon doorgaat, dan vraag je je misschien ten eerste af of dit mag, en ten tweede of je dan recht hebt op een toeslag als flexwerker zijnde. Het antwoord op de eerste vraag is simpel, dit mag gewoon als het normaal is bij de inlener. Er staat nergens in de wet dat een feestdag een verplichte vrije dag is.  

Dan komen we aan op de tweede vraag, namelijk de vraag of flexwerkers recht hebben op een toeslag als ze gewoon aan het werk zijn tijdens de feestdagen. De uitzendorganisatie kan er ook voor kiezen om de feestdagen niet te reserveren als er sprake is van een arbeidsovereenkomst fase 1 met uitzendbeding. Als flexwerker van TDC groep heb je recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen. Met feitelijk loon wordt bedoelt: het naar tijdsruimte vastgestelde brutoloon, exclusief vakantiebijslag en andere vergoedingen of toeslagen. De uitzendorganisatie zal de flexwerker schriftelijk over haar keuze informeren. Mocht de keuze van de flexwerker veranderen, dan moeten de rechten van de flexwerker die bij de eerste keuze verkregen waren eerst worden afgewikkeld.   

De situatie als er niet gewerkt wordt

Als er niet gewerkt wordt op een feestdag die als erkende feestdag die is vastgelegd in de NBBU-cao dan wordt er over het algemeen gewoon doorbetaald. Er kunnen zich twee verschillende situaties voordoen: 

De eerste situatie is bij TDC groep van toepassing: Het loon wordt doorbetaald indien er is voldaan aan de voorwaarden. Dit is van toepassing voor de uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding.

In de tweede situatie (niet van toepassing op flexwerkers van TDC Groep) wordt de flexwerker doorbetaald op een feestdag uit de individuele reservering van de flexwerker. Dit kan alleen als de flexwerker een uitzendovereenkomst met uitzendbeding heeft. Als hier sprake van is, wordt er vooraf een percentage gereserveerd voor de feestdagen. Het gaat dan om een individuele reservering waaruit de feestdag kan worden doorbetaald. Uiteraard kan er in geen enkel geval meer uitbetaald worden dan dat er in de reservering is opgebouwd.  

Wat zijn de voorwaarden?

De eerste voorwaarde is dat er niet gewerkt wordt omdat het een feestdag is (vanuit de opdrachtgever waar de flexwerker werkt.) Er wordt dus niet voldaan aan deze voorwaarde als er het werk bij de inlener gewoon doorgaat. De tweede voorwaarde is dat de flexwerker normaal gesproken wel gewerkt zou hebben op de dag dat de feestdag plaatsvindt. Dit is duidelijk op het moment dat een flexwerker een vaste arbeidsomvang heeft met vaste dagen dat er gewerkt wordt.  

Dit is natuurlijk niet bij alle flexwerkers het geval. Als dit niet van toepassing is, geldt de ‘zeven uit dertien-regel’. Deze regel houdt in dat als de flexwerker in de dertien weken voorafgaand aan de feestdag zeven keer op de dag heeft gewerkt waarop nu de feestdag valt, het beschouwd wordt als een normale werkdag. Als de flexwerker korter dan dertien weken voorafgaand is gestart met werken, dan wordt het als normale werkdag gezien als de flexwerker meer dan de helft van de weken op die dag heeft gewerkt.  

Als de dag wordt beschouwd als een normale werkdag, heeft de flexwerker recht op het gemiddelde van alle verloonde uren op de dagen dat er gewerkt is. Overuren zijn hiervan uitgesloten, tenzij de flexwerker structureel heeft overgewerkt op de desbetreffende dag.  

 
Tot slot zijn er nog twee andere puntjes om rekening mee te houden, ook hier worden regelmatig vragen over gesteld. Om te beginnen verliest de flexwerker het recht op de feestdag niet als hij aansluitend vakantie opneemt. Daarnaast behoudt de flexwerker het recht ook gewoon als hij extra wordt ingeroosterd op andere dagen. Ook als de kracht door het extra inroosteren de vast overeengekomen arbeidsomvang al heeft gehaald.  

Zoals je waarschijnlijk al wel opgemerkt had na het lezen van dit artikel, komen er veel verschillende factoren bij deze kwestie kijken. Als je vraag na het lezen van dit artikel nog niet beantwoord is, kun je altijd contact opnemen met één van onze medewerkers. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf wekelijks op de hoogte van onze nieuwste blogs!

Op zoek naar Assistent Projectleider vacatures?

Meer interessante artikelen

Alles wat je moet weten over een Quality Engineer QA/QC

Geplaatst op:

Verduurzaming & kunststof kozijnen

Geplaatst op:

Alles wat je moet weten over Revit

Geplaatst op:

Alles wat je moet weten over winterse weersomstandigheden

Geplaatst op:

Alles wat je moet weten over oog- en gelaatsbescherming

Geplaatst op:

Werken als nachtreceptionist in de mooiste hotels

Geplaatst op:

Op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures?

Volg ons op social media en blijf op de hoogte!