TDC Groep

Arbeidswetten m.b.t. de uitzendbranche

Normaal gesproken zijn er twee partijen betrokken bij een werknemer in dienst; de werknemer zelf en de werkgever. De werkgever heeft rechten en plichten (opgenomen in de arbeidswetten) richting de werknemer en andersom idem dito. Als je aan het werk bent via ons (een uitzendbureau) is er sprake van een driehoeksverhouding. De uitzendonderneming heeft een contract met de flexwerker, maar de inlener (de werkgever voor de flexwerker) heeft toezicht op de werkvloer.

Verschil arbeidsbemiddeling en uitzenden

Bemiddeling naar arbeid door intermediairs is aan regels gebonden. Deze regels, ofwel arbeidswetten, zijn opgenomen in de WAADI (Wet Allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Er wordt onderscheid gemaakt tussen arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Beide vormen zijn opgenomen in de WAADI en ze hebben beiden de bijbehorende gedragsregels volgens de arbeidswetten.

Arbeidsbemiddeling

Een arbeidsbemiddelingsbureau bemiddelt tussen een inlener en werkzoekende. Ze dienen in dit geval puur als verbindende factor en na het ‘koppelen’ maken ze geen deel meer uit van de arbeidsverhouding. De kandidaat treedt in dit geval rechtstreeks in dienst bij de werkgever.

Uitzenden

Hierbij stelt de uitzendonderneming een flexwerker ter beschikking aan een inlener. De flexwerker is daarbij in dienst bij de uitzendonderneming en hij ontvangt dus ook het loon van de uitzendonderneming. De uitzendonderneming is formeel de werkgever en de inlener is de feitelijke werkgever.

WAADI Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs

In de WAADI staan alle regels met betrekking tot uitzenden, detacheren, en de bemiddeling van arbeid door intermediairs. De artikelen betreffende deze arbeidswetten zijn opgenomen in de WAADI zijn grofweg onder te verdelen in twee geboden en vier verboden.

De twee geboden

Gelijke behandeling (loonverhoudingsvoorschrift)

Veel mensen denken dat uitzendkrachten of flexwerkers minder betaald zouden krijgen. Dit is niet zo, uitzendondernemingen zijn bij wet verplicht de zelfde voorwaarden (lonen en andere vergoedingen) uit te betalen die de inlener aan zijn eigen werknemers betaalt in gelijke of gelijkwaardige functies.

Om maar even een voorbeeld te noemen: zit een werkvoorbereider bij de inlener in schaal 7, dan moet de beloning van ‘onze’ werkvoorbereider ook gebaseerd worden op schaal 7 bij de inlener. De uitzendkracht/flexwerker heeft daarnaast recht op een gelijke behandeling ten aanzien van de essentiële arbeidsvoorwaarden, zoals het aantal vakantiedagen en het al dan niet werken op feestdagen.

Flexwerkers moeten gelijke toegang krijgen tot bedrijfsvoorzieningen en diensten van den inlener. Zoals de kantine, sportfaciliteiten et cetera. Daarnaast moeten interne vacatures bij de inlener du8idelijk en tijdig aan flexwerkers kenbaar gemaakt worden.

Arbeidswetten

Informatieveiligheid

Als je als flexwerker aan de slag gaat, moet je eerst geïnformeerd worden over de vereiste beroepskwalificaties: dus eigenlijk alle informatie die je nodig hebt om je werk veilig en goed te kunnen doen. Je kunt dan denken aan de vereiste diploma’s en werkervaring. Dit wordt ook wel de doorgeleidingsplicht genoemd.

In de wet is vastgelegd dat ALLE beschermende voorschriften en maatregelen ook gelden voor de uitzendkrachten, wat uiteraard ook niet minder dan logisch te noemen is. De inlener moet deze informatie verstrekken aan de uitzendonderneming via bijvoorbeeld RI&E. Met RI&E breng je alle risico’s binnen een bedrijf in kaart. De uitzendonderneming moet op zijn beurt weer aan kunnen geven dat zij deze informatie verschaft hebben aan de flexwerker. Dit kan bijvoorbeeld doordat deze informatie is opgenomen in een Arbodocument. Wanneer de uitzendorganisatie zich niet heeft gehouden aan het informatie veiligheidsvoorschrift, kan deze aansprakelijk gesteld worden bij een bedrijfsongeval.

De vier verboden

Verbod ter beschikking stellen zonder registratie

In dit verbod wordt duidelijk omschreven dat het niet is toegestaan in Nederland om arbeidskrachten ter beschikking te stellen wanneer de onderneming niet is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK als uitzendonderneming. Deze regel geldt ook voor de inlener, als de uitzendonderneming niet aan bovenstaande eis voldoet mag de inlener de flexwerkers verkregen door dit uitzendbureau niet laten werken. Bij die registratie moet ook staan dat de onderneming arbeidskrachten ter beschikking stelt. Deze registratieplicht gaat uitbuiting van werknemers tegen en is een aanvulling op de NEN-certificering van de uitzendonderneming.

Verbod tegenprestatie arbeidskracht

Een uitzendorganisatie mag volgens de arbeidswetten geen geld (of een andere tegenprestatie) vragen van de flexwerker voor inschrijving, registratie of bemiddeling. Als de uitzendorganisatie die wel doet, verhogen ze de drempel voor inschrijving/registratie en sluit je daarmee mensen die deze bijdrage niet kunnen betalen uit. Een klein geschenk (denk daarbij bijvoorbeeld aan een taart of koek) mag wel.

Belemmeringsverbod

Het volgens de arbeidswetten tevens niet toegestaan om na afloop van de terbeschikkingstelling de flexwerker te belemmeren rechtstreeks in dienst te gaan bij de inlener. Een uitzendonderneming mag het op geen enkele manier in de weg staan dat de flexwerker wordt overgenomen door de inlener.

Verbod ter beschikking stellen bij arbeidsconflict

Als er bij de inlener een staking gaande is, mag de uitzendonderneming volgens de arbeidswetten geen flexwerkers ter beschikking stellen. Echter mag dit wel als er op desbetreffende afdeling niet gestaakt wordt op dat moment zolang de staking daarmee niet ‘gebroken wordt.’ Flexwerkers die al werkzaam zijn bij de inlener vóór de staking kunnen blijven werken, voor zover de staking hiermee niet ‘gebroken’. Als er een algehele staking is afgeroepen, mag geen enkele flexwerker ter beschikking worden gesteld in die branche.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf wekelijks op de hoogte van onze nieuwste blogs!

Bekijk hier onder al onze vacatures!

Meer interessante artikelen

Geplaatst op:
Geplaatst op:
Geplaatst op:

Op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures?

Volg ons op social media en blijf op de hoogte!