Maatwerk is ons werk

Detachering. Laat je ontzorgen

Inzetten van een specialist

TDC Groep is een onafhankelijk personeel adviesbureau met meer dan 20 jaar ervaring, werkzaam in bouw, techniek, horeca en tal van andere branches. Wij streven ernaar om onze klanten zo goed mogelijk te ontzorgen in het kader van personele inzet en/of capaciteitsproblemen. Soms kan het zijn dat u voor een aantal uren, weken of maanden extra ondersteuning kunt gebruiken voor één van uw projecten. U zou voor deze periode een specialist kunnen inhuren op uw eigen locatie. Uiteraard tegen een vooraf overeengekomen uurtarief. Zo heeft u de benodigde ervaring en kennis zonder daarbij de kosten uit het oog te verliezen.

Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers?

Heeft u capaciteitsproblemen of heeft u om andere redenen nieuwe medewerkers nodig binnen uw bedrijf of organisatie? Dan helpen wij u graag!

Plaats uw vacature op onze vacaturebank en laat uw gegevens achter. Één van onze accountmanagers zal dan spoedig contact met u opnemen.

Projectdetachering

Detacheren is het uitlenen van medewerkers aan een derde. Wij kunnen dit voor u verzorgen. Belangrijk hierin is dat we vanuit de wens van de klant de juiste professional weten te vinden. Graag gaan we met u het gesprek aan en zorgen wij voor de juiste medewerker voor uw bedrijf.

Omdat wij al ruim 20 jaar ervaring hebben in detacheren. Wij weten de juiste mensen met de juiste bedrijven te matchen, hierin altijd lettend op de wensen van onze klanten. Onze meerwaarde creëren wij door de menselijke factor nooit uit het oog te verliezen. Op deze manier is het geheel altijd meer dan de som der delen.

De kosten voor detachering verschillen per traject. Dit heeft te maken met een aantal zaken. Te denken valt hierbij aan: cao, functie, project, en nog veel meer zaken. Om het geheel overzichtelijk te maken werken wij met twee verschillende manieren van detacheren, te weten:

Projectdetachering: Detachering voor de duur van een project. Bij deze vorm van detacheren spreken we een vast uurtarief af. De door u ingehuurde medewerker blijft in dienst bij TDC Engineering. Wij werken hierin altijd conform inlenersbeloning. Dat wil zeggen dat de beloning van de medewerker altijd gelijk is aan de beloning van gelijkwaardige medewerkers binnen uw organisatie

Detavast: Bij deze constructie is de medewerker ook in dienst bij TDC Engineering. Er is echter wel een ander doel. Na de vooraf overeengekomen detacheringsperiode kan de medewerker de overstap maken naar uw organisatie. De overnamekosten zijn doorberekend in het uurtarief en het overeengekomen aantal uren in het detacheringscontract.

Werving & Selectie

Wat is Werving & selectie? Werving & selectie, ook wel recruitment genoemd, verwijst naar het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk. Uiteraard in lijn met de strategie en doelstellingen van een organisatie of onderneming. Het is onderdeel van het personeelsbeleid van een onderneming of openbare dienst dat soms wordt uitbesteed aan dienstverleners. Wij helpen u graag en verzorgen waar nodig de werving en selectie voor de medewerker waar u naar zoekt.

Omdat wij al ruim 20 jaar ervaring hebben in werving & selectie. Wij kennen de markt en weten welke zoekacties het gewenste resultaat zullen hebben. Uiteraard zullen we nooit uw wensen uit het oog verliezen. Wij zetten altijd net dat ene stapje extra om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Om de juiste match te kunnen maken is het van belang dat we niet alleen weten welke functie er binnen uw bedrijf vacant is. Ook zaken als bedrijfscultuur en sfeer zijn enorm belangrijk in de zoektocht naar een juiste match. Iemand met de juiste papieren kan immers een karakter hebben dat niet zal matchen met de ziel van uw bedrijf.

Wij zullen samen met u de gehele procedure bespreken om vervolgens over te gaan op het werven van uw toekomstige werknemer.

De meest voorkomende vraag vanuit werkgevers is : “Wat kost Werving en Selectie?”

De kosten die TDC Groep hiervoor hanteert liggen tussen de 15% en 25% van het jaarinkomen, inclusief vakantiegeld. Eventueel te vermeerderen met extra salaris als bonussen en tantièmes.

Wat is van belang vooraf te weten.

Wat zijn de kosten die u maakt als werkgever wanneer u zelf de werving en selectie verricht. Waar ligt de grens tussen zelf werven en uitbesteden?

De kosten voor werving van personeel zijn zeer afhankelijk van de mate van beschikbaarheid van personeel. Per functie kan de beschikbaarheid van personeel immers enorm verschillen.

Bij eenvoudig te vervullen vacatures is ondersteuning van een externe partij vaak niet noodzakelijk. De medewerkers komen vaak via collega’s, kennissen of solliciteren via één van de social mediakanalen. Daarbij wegen de interne kosten vaak niet op tegen de kosten voor het inhuren van een externe partij.

Dit is geheel anders bij vacatures die moeilijk zijn in te vullen door schaarste of waar specifieke hooggekwalificeerde kennis voor noodzakelijk is. Hier kom je al snel terecht bij personen buiten uw eigen netwerk, of bij personen die gelijkwaardige werkzaamheden uitoefenen binnen andere branches. Dan kunt u ervoor kiezen om een recruiter, werving & selectie partner of bij hele specifieke gevallen een headhuntersbureau in te schakelen.

De kosten die hiermee gepaard gaan zullen dan vaak liggen tussen de eerdergenoemde percentages. Het is dan verstandig een ruime begroting te maken. Hierin zult u zowel het jaarsalaris inclusief vakantiegeld moeten opnemen alsmede de overige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast dient u rekening te houden met de tijd die verstrijkt alvorens iemand aangenomen zal worden. Om het proces tot aan de aanname te verkorten en het zoekgebied te vergroten kan het zinvol zijn een externe organisatie te vragen hierin te ondersteunen. Want hoe korter de doorlooptijd van de selectieprocedure, hoe lager de (faal)kosten zullen zijn voor de organisatie. Een niet ingevulde werkplek kost uw organisatie immers dagelijks veel geld.

TDC Groep kan uw organisatie professionele ondersteuning bieden bij de gehele werving & selectieprocedure. Wij hebben veel kennis van de markt en hebben binnen de (bouw)technische arbeidsmarkt vele organisaties mogen adviseren.

Wij bespreken vooraf de te verwachten kosten en de vormgeving van het traject.

Vervanging van een zieke medewerker

Bent u op zoek naar tijdelijke vervanging van een langdurig zieke medewerker. Wellicht kunnen wij u dan helpen om de juiste specialist te vinden die op basis van detachering uw probleem op kan vangen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Vacatureplaatsing

Uiteraard bieden wij de mogelijkheid om uw vacature kosteloos op onze website te plaatsen in combinatie met bovengenoemde dienstverlening.  Graag komen we met u in gesprek om samen te kijken hoe we de vacante positie binnen uw bedrijf zo snel en goed mogelijk in kunnen vullen.