Maatwerk is ons werk

Detachering. Laat je ontzorgen

Inzetten van een specialist

TDC Groep is een onafhankelijk personeel adviesbureau met meer dan 20 jaar ervaring, werkzaam in de industrie, bouw, techniek, horeca en tal van andere branches. Wij streven ernaar om onze klanten zo goed mogelijk te ontzorgen in het kader van personele inzet en/of capaciteitsproblemen. Soms kan het zijn dat u voor een aantal uren, weken of maanden extra ondersteuning kunt gebruiken voor één van uw projecten. U zou voor deze periode een specialist kunnen inhuren op uw eigen locatie. Uiteraard tegen een vooraf overeengekomen uurtarief. Zo heeft u de benodigde ervaring en kennis zonder daarbij de kosten uit het oog te verliezen.

Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers?

Heeft u capaciteitsproblemen of heeft u om andere redenen nieuwe medewerkers nodig binnen uw bedrijf of organisatie? Dan helpen wij u graag!

Plaats uw vacature op onze vacaturebank en laat uw gegevens achter. Één van onze accountmanagers zal dan spoedig contact met u opnemen.

Projectdetachering

Detacheren is het uitlenen van medewerkers aan een derde. Wij kunnen dit voor u verzorgen. Belangrijk hierin is dat we vanuit de wens van de klant de juiste professional weten te vinden. Graag gaan we met u het gesprek aan en zorgen wij voor de juiste medewerker voor uw bedrijf.

Omdat wij al ruim 20 jaar ervaring hebben in detacheren. Wij weten de juiste mensen met de juiste bedrijven te matchen, hierin altijd lettend op de wensen van onze klanten. Onze meerwaarde creëren wij door de menselijke factor nooit uit het oog te verliezen. Op deze manier is het geheel altijd meer dan de som der delen.

De kosten voor detachering verschillen per traject. Dit heeft te maken met een aantal zaken. Te denken valt hierbij aan: cao, functie, project, en nog veel meer zaken. Om het geheel overzichtelijk te maken werken wij met twee verschillende manieren van detacheren, te weten:

Projectdetachering: Detachering voor de duur van een project. Bij deze vorm van detacheren spreken we een vast uurtarief af. De door u ingehuurde medewerker blijft in dienst bij TDC Engineering. Wij werken hierin altijd conform inlenersbeloning. Dat wil zeggen dat de beloning van de medewerker altijd gelijk is aan de beloning van gelijkwaardige medewerkers binnen uw organisatie

Deta vast: Bij deze constructie is de medewerker ook in dienst bij TDC Engineering. Er is echter wel een ander doel. Na de vooraf overeengekomen detacheringsperiode kan de medewerker de overstap maken naar uw organisatie. De overnamekosten zijn doorberekend in het uurtarief en het overeengekomen aantal uren in het detacheringscontract.

Vacatureplaatsing

Uiteraard bieden wij de mogelijkheid om uw vacature kosteloos op onze website te plaatsen in combinatie met bovengenoemde dienstverlening.  Graag komen we met u in gesprek om samen te kijken hoe we de vacante positie binnen uw bedrijf zo snel en goed mogelijk in kunnen vullen.