Wat is stikstof en wat betekent het stikstofbeleid voor de arbeidsmarkt?

Geplaatst op:
Geplaatst door: Lisa Geerdink

Elk jaar worden er in Nederland grote hoeveelheden stikstof (ook wel Nitrogenium genoemd) uitgestoten door de bevolking. Maar hoeveel is dat dan ongeveer? Uit recente statistieken blijkt dat er alleen in Nederland al ongeveer 100-150 miljoen kilogram stikstof wordt uitgestoten op jaarbasis. Dit heeft de alarmbellen doen rinkelen bij de overheid. Logisch, want te veel stikstofuitstoot veroorzaakt een verstoring van de flora en fauna.

Wat is stikstof?

Stikstof is een bijproduct van verbrandingsgassen. Door de verbranding van fossiele brandstoffen komt stikstof vrij. Te veel stikstofuitstoot heeft een negatief effect op onze natuur. In 72% van onze natuurgebieden zit er te veel Nitrogenium in de grond waardoor deze gaat verzuren. Naast het feit dat dit een negatief effect op onze natuur heeft, heeft het ook een negatief effect op onze gezondheid. Door de luchtvervuiling worden we eerder ziek en wordt je gemiddelde levensverwachting een paar jaar opgeschort.

Stikstofoxiden zijn de werkelijke boosdoeners

De grote hoeveelheid stikstofoxiden komt vooral door de dagelijkse activiteiten die wij mensen uitvoeren. Zo is het verkeer één van de grootste oorzaken van de grote hoeveelheid stikstofuitstoot. Daarnaast gebruiken boeren mest voor hun gewassen, en dat kan Nitrogenium in de lucht en op de grond brengen. Aangezien er jaarlijks te veel van dit gas wordt uitgestoten, wordt er veel gespeculeerd over het feit dat ons milieu jaarlijks steeds slechter wordt. Hierop heeft de overheid gereageerd met een stikstofbeleid om ervoor te zorgen dat het milieu beschermd wordt.

Ambitieuze doelstellingen

De overheid heeft als belangrijkste doelstelling dat er in 2030 50% minder stikstof wordt uitgestoten. Dit is een ambitieuze doelstelling en de overheid heeft al maatregelen getroffen om de uitstoot tegen te gaan. Een voorbeeld van één van deze maatregelen is dat de maximumsnelheid op de snelweg van 120 kilometer per uur is gedaald naar 100 kilometer per uur. Naast het feit dat de overheid maatregelen treft voor ons dagelijkse leven, treft de overheid ook maatregelen die de arbeidsmarkt beïnvloeden. Hieronder gaan we dieper in op de mogelijke effecten die je kunt gaan merken.

stikstof

Stikstof wordt ook gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld het aanstippen van wratten door een huisarts.

Maatregelen op de arbeidsmarkt

Als reactie op de grote hoeveelheid stikstofuitstoot heeft de overheid dus gereageerd met verschillende maatregelen. Deze maatregelen verschillen van maatregelen in ons dagelijkse leven tot aan maatregelen op het werkgebied. Zo heeft de overheid in verschillende sectoren maatregelen getroffen waardoor stikstofuitstoot verminderd wordt in de sectoren bouw, industrie en techniek. Waarom doet de overheid dit?

Bezorgdheid

In de bouwsector is de uitstoot van stikstof een grote zorg. Tijdens bouwprojecten worden er regelmatig activiteiten uitgevoerd waarbij veel stikstof wordt uitgestoten. Bijvoorbeeld bij het rijden van zware machines, deze zorgen voor veel verbrandingsgassen en dus stikstof. Dit geldt ook voor in de industriesector. In de industriesector zijn er regelmatig activiteiten waarbij grote hoeveelheid stikstof vrijkomt. Zoals het gebruik van fossiele brandstoffen, metaalbewerking en transportklussen waarbij vrachtwagens nodig zijn. In de volgende alinea vertellen we meer over de maatregelen die voor de sectoren bouw, industrie en techniek zijn getroffen.

Maatregelen in de bouwsector

In de bouwsector heeft de overheid meerdere maatregelen getroffen die direct invloed hebben op de werknemers in de bouwsector. Zo vraagt de overheid bedrijven om over te stappen tot schonere bouwmachines met emissiearme motoren waardoor werknemers minder in aanraking komen met de schadelijke stoffen die uitgestoten worden. Nog een positieve maatregel is dat de veiligheidsvoorschriften flink zijn aangescherpt. Zo krijgen werknemers betere Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s), welke ze ook beschermen tegen verontreinigde lucht en worden werknemers beter getraind om met de bijkomende risico’s om te gaan.

Naast de maatregelen die de werkomgeving van de werknemers beter maakt, heeft de overheid ook een maatregel genomen die een minder positief effect heeft op de werkgelegenheid in de bouwsector. Zo zijn er strengere eisen om een bouwvergunning aan te vragen en verwachten meerdere experts dat hierdoor het aantal banen zal dalen in de bouwsector.

Maatregelen in de technische sector

Net als in de bouwsector heeft de overheid ook meerdere maatregelen genomen in de technische sector. Zo ondersteunt de overheid meerdere educatieve programma’s voor mensen in de techniek waardoor ze leren om met milieuvriendelijke projecten om te gaan. Hiernaast stelt de overheid duurzame eisen aan technische projecten en vragen ze ook milieu certificeringen waardoor werknemers direct bijdragen aan duurzame projecten.

Maatregelen in de industriële sector

Tot slot gaan we het hebben over de maatregelen die de overheid in de industrie heeft getroffen. Eén van de maatregelen is dat de uitstootnormen voor vrachtvervoer en scheepvaart zijn aangescherpt. Dit heeft gevolgen voor werknemers in de transport- en logistieke sector, aangezien ze moeten voldoen aan strengere emissie-eisen. Nog een maatregel is dat de overheid stimuleert om te investeren in onderzoek naar de ontwikkeling van schonere productieprocessen. Werknemers in deze sector kunnen betrokken worden bij het implementeren van innovatieve technologieën, waar er rekening wordt gehouden met duurzame eisen.

Dus…

Stikstofuitstoot is de afgelopen jaren een groot probleem, vooral met oog op het milieu. De gevolgen van de grote hoeveelheid aan stikstofuitstoot heeft een negatieve invloed op het milieu van Nederland. Hierdoor heeft de overheid gekozen om maatregelen te treffen om zo de stikstofuitstoot te verminderen. Deze maatregelen treft verschillende arbeidsmarkten en verandert de gewoonlijke manier van werken in veel sectoren. Het uiteindelijke doel van al deze maatregelen is dat we bijdragen aan een schonere en duurzamere wereld.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf wekelijks op de hoogte van onze nieuwste blogs!

Bekijk hier onder al onze vacatures!

Meer interessante artikelen

Geplaatst op:
Geplaatst op:
Geplaatst op:

Op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures?

Volg ons op social media en blijf op de hoogte!