De Nederlandse arbeidsmarkt gaat door een tijdperk van verandering en kansen

Geplaatst op:
Geplaatst door: Lisa Geerdink

Werkloosheid en deeltijdwerk zijn twee prominente aspecten van de Nederlandse arbeidsmarkt die voortdurend aandacht trekken. Recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bieden inzichten in de werkloosheidscijfers en deeltijdwerkpatronen in Nederland. Van een stabiele, doch uitdagende arbeidsmarkt tot de opmerkelijke opkomst van jonge werkzoekenden en de verschuivingen binnen de deeltijdsector, we duiken dieper in de gegevens om een holistisch beeld te schetsen van wat de toekomst zou kunnen brengen.

Ontwikkelingen

Er is op dit moment een stabiele maar toch krappe en complexe arbeidsmarkt in Nederland. Cijfers van het CBS melden dat de werkloosheid in juni vrijwel onveranderd is gebleven in vergelijking met voorgaande maanden. In het vierde kwartaal van 2022 waren er 3,6 miljoen personen niet aan het werk. Interessant is dat vooral jongeren die voorheen niet werkten vanwege opleiding of studie, een kwartaal later betaald werk hebben gevonden. Deze ontwikkeling toont aan hoe opleidingen en studies jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt en bijdragen aan een verandering in werkloosheidscijfers.

Jonge baanvinders op de arbeidsmarkt, vaak deeltijd

De helft van deze huidige baanvinders zijn jonger dan 25 jaar is. Dit geeft aan dat de jongeren tegenwoordig veel betrokken zijn binnen op de arbeidsmarkt. Het benadrukt ook het belang van gerichte maatregelen om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen. Voor het recruitment van deze doelgroep zullen andere tactieken moeten worden gebruikt. Van alle deeltijdwerkers in Nederland zijn er relatief weinig die meer werken meldt het UWV, en dit is te wijten aan diverse factoren, waaronder studie. Hier houden jongeren zich vaak mee bezig. Er zijn verder enorm veel onderbenutte deeltijdwerkers. Deze groep werkt deeltijd maar willen meer uren gaan werken en zijn daarvoor direct beschikbaar, één van de gevolgen hiervan is onder andere de groeiende loonkloof. De groep vormt bijna de helft van het onbenut arbeidspotentieel (44%) zo de krapte in de arbeidsmarkt kunnen verminderen.

Discussie

Het samenbrengen van deze bevindingen biedt een kans om te speculeren over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt. Zullen opleidingen en studies blijven bijdragen aan een afname van werkloosheid onder jongeren? Hoe kunnen deeltijdwerkers worden ondersteund om hun gewenste uren te bereiken? Deze vragen openen de deur naar bredere discussies over beleid en strategieën. Het UWV meldt namelijk ook dat er namelijk meer banen maar minder vacatures vrijkomen in 2023 en 2024. In 2023 zullen er 164.000 (1,4%) nieuwe banen komen en in 2024 met 61.000 (0,5%). De oorzaak hiervan zal liggen bij de lagere economische groei en de krapte op de arbeidsmarkt. De banengroei voor de industrie, bouw en landbouw hebben mindere vooruitzichten als het gaat om banengroei. De communicatie, informatie en zakelijke diensten hebben een beter vooruitzicht. De terugloop in het aantal ontstane vacatures betekent niet dat er geen tekorten aan personeel meer zijn. De krapte is voor een groot deel structureel, onder andere doordat vraag en aanbod inhoudelijk niet goed op elkaar aansluiten.

Toekomstige uitdaging

De discussie over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt brengt cruciale vragen met zich mee. Hoe kunnen opleidingen blijven bijdragen aan het verminderen van werkloosheid onder jongeren, en welke beleidsmaatregelen zijn nodig om deeltijdwerkers te ondersteunen bij het bereiken van hun gewenste uren? De verwachting van een toename van banen, zij het in een lager tempo, in 2023 en 2024 benadrukt de noodzaak van flexibiliteit en aanpassingsvermogen in de arbeidsmarkt. De uitdagingen liggen niet alleen in het aantal banen, maar ook in de kwalitatieve afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Sectoren zoals communicatie, informatie en zakelijke diensten lijken gunstigere vooruitzichten te hebben, terwijl andere sectoren zoals industrie, bouw en landbouw mogelijk minder gunstige vooruitzichten hebben. De dynamiek van de Nederlandse arbeidsmarkt vereist dus een nauwgezette aanpak, waarbij beleidsmakers, werkgevers en onderwijsinstellingen samenwerken om een evenwichtige en veerkrachtige arbeidsmarkt voor de toekomst te waarborgen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf wekelijks op de hoogte van onze nieuwste blogs!

Bekijk hier onder al onze vacatures!

Meer interessante artikelen

Geplaatst op:
Geplaatst op:
Geplaatst op:

Op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures?

Volg ons op social media en blijf op de hoogte!