TDC Groep

Toekomst van de arbeidsmarkt in scholing

Recentelijk onderzoek van het UWV meldt dat bijna de helft van de werkgevers verwacht dat bepaalde competenties en vaardigheden belangrijker worden de komende 5 jaar. Cijfers geven weer dat 89% van de werknemers in de afgelopen 12 maanden bijscholing heeft gehad. Uit een representatieve enquête van TDC groep bleek ook dat werknemers open staan voor omscholing. Dit geeft aan dat scholing steeds belangrijker wordt voor iedereen op de arbeidsmarkt.

Belangrijkste vaardigheden en competenties

Bijna de helft van alle werkgevers denkt dat bepaalde vaardigheden en competenties belangrijker worden voor een effectief toekomstig bedrijfsproces. Cijfers van het UWV geven weer dat werkgevers de competenties vakkennis (33%), digitale vaardigheden (31%), probleemoplossend vermogen (30%), communicatieve vaardigheden (30%), aanpassingsvermogen (29%), klantgerichtheid (28%) en samenwerking (27%) als het meest belangrijk zagen en dus het meest noemden.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in belang voor bijscholing

Duurzaamheid en circulariteit staan steeds meer in de belangstelling. Ook op de arbeidsmarkt! Bij het OECD is namelijk gebleken dat bijscholing een belangrijke factor is voor een groene transitie binnen bedrijven om de ecologische voetafdruk te verminderen. Duurzaamheidsbeheersing binnen banen begint steeds populairder te worden. Het rapport toont aan dat het aandeel werknemers in groen-gerelateerde banen in de afgelopen tien jaar met 2 procentpunten is gestegen, van 16% in 2011 tot 18% in 2021 in 30 OECD-landen. Dit duidt op een trage groei van werknemers met directe betrokkenheid bij duurzame ontwikkelingstaken. In de toekomstige groene transitie is het van cruciaal belang om te investeren in vaardigheden en omscholing van werknemers. Meer aandacht besteden aan het ontwikkelen van groene vaardigheden en competenties bij werknemers ten voorbereiding op duurzame banen en circulaire ontwikkelingstaken wordt steeds relevanter. Dit zal helpen bij het overbruggen van de kloof van duurzame vaardigheden.

Merendeel van werkgevers nog niet overtuigd

53% van werkgevers vindt toch dat zijn werknemers deze bijscholing niet nodig zullen hebben. De meerderheid van de werkgevers zal zich dan ook niet bezighouden met de ontwikkeling van competenties en vaardigheden. Binnen veel sectoren vinden werkgevers dat bijscholing en omscholing niet van belang is. Dit kan komen doordat het veel tijd en geld kost. Dit kan al gauw een drempel zijn voor veel werkgevers. Daarnaast kunnen in sommige sectoren die minder vatbaar zijn voor (technologische) veranderingen, de vaardigheden en competenties relatief stabiel blijven. Werkgevers in dergelijke sectoren kunnen van mening zijn dat bijscholing niet essentieel is, omdat de kernvaardigheden van hun werknemers nog altijd relevant blijven.

Huidige en toekomstige arbeidsmarkt

Banen die niet voldoende evolueren in lijn met de veranderende eisen, worden geleidelijk minder relevant op de arbeidsmarkt. Banen die niet inspelen op de groeiende behoefte aan digitale vaardigheden, probleemoplossend vermogen, communicatievaardigheden en duurzaamheidsinzicht, kunnen uiteindelijk in het nadeel zijn. In een continu veranderende arbeidsmarkt is het bewust zijn van de verschuivende trends en de daaruit voortvloeiende behoefte aan bijscholing en aanpassing van vaardigheden, essentieel voor zowel werkgevers als werknemers.

92% van de van de huidige werkgevers die verwachten dat bepaalde vaardigheden belangrijker worden, stelt hun huidige werknemers voor om of bij te scholen. Iets minder dan de helft van deze werkgevers (43%) verwacht nieuw personeel aan te gaan nemen om te zorgen dat deze vaardigheden aanwezig zullen zijn binnen de organisatie.  Dit gaat dan vaak om grotere werkgevers. Deze cijfers hebben implicaties voor de toekomst van de arbeidsmarkt aangezien dit een sterke klap kan hebben op de verdere krapte van de arbeidsmarkt. De concurrentie tussen werkgevers om de werknemers die al over de gewenste vaardigheden beschikken te werven en te behouden zal toenemen.

In hoeverre is er behoefte naar omscholing?

Hoeveel omscholing?

Wij waren benieuwd in hoeverre de Nederlandse bevolking bereid is om zich te laten omscholen. Uit een zelf uitgevoerd onderzoek van TDC Groep naar omscholing blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse samenleving zich zou laten omscholen als het nodig is (58,7%). Verder bleek dat 20,2% de wens heeft om zich te laten omscholen. De laatste 21,2% vind het niet nodig om zich te laten omscholen.

Zou jij je willen omscholen

Waarom omscholing?

Ook vroegen we wat de motivatie was achter de behoefte om te willen omscholen. Het grootste deel van de respondenten gaf aan dat er een andere (eigen) reden was waarom ze behoefte hadden aan omscholing. Daarna is de grootste reden dat er sprake is van verveling of gebrek aan uitdaging. Daarnaast is interesse en passie in een ander vakgebied een grote reden voor de behoefte naar omscholing. Omscholen om baangarantie te garanderen kan ook een belangrijke drijfveer zijn. Een minder groot percentage gaf aan dat onvoldoende carrièreperspectieven, onvoldoende groeimogelijkheden of een verandering in de vraag van vaardigheden ook invloed hebben op de behoefte naar omscholing.

afb 5 goed

In hoeverre willen werknemers zich laten omscholen?

Er zijn meer mensen bereid om een totale verandering van vakgebied te ondergaan in geval van omscholen dan dat ze zich zouden laten omscholen in hetzelfde vakgebied. De beslissing om van vakgebied te veranderen of binnen hetzelfde vakgebied te blijven hangt vaak samen met een combinatie van persoonlijke, professionele en praktische overwegingen. Elke persoon kan unieke drijfveren en doelen hebben die van invloed zijn op deze beslissing. Dit kan dus bijvoorbeeld liggen aan de motivatie die hiervoor besproken zijn.

afb 3 goed

Hoe willen mensen zich laten omscholen?

Een online cursus was de meest gekozen wijze van omscholing. Een online cursus is de meest gewenste vorm van omscholing en dit is ook best logisch. Heeft geeft namelijk veel flexibiliteit en toegankelijkheid. De tweede optie was stage lopen of werkplekleren met 26,4%. 15% was bereid om workshops en seminars te doen. Deze opties zullen hoogstwaarschijnlijk in de toekomst steeds meer door werkgevers aangeboden worden.

afb 2 goed 1

Waarom geen omscholing?

Cijfers gaven weer dat financiële belemmeringen een grote drempel zijn voor omscholing. Ruim 44% gaf aan dat ze geen omscholing doen om deze reden. Dit geeft aan dat financiële steun enorm belangrijk is op dit gebied. Het feit dat meer dan 44% aangeeft dat ze geen omscholing doen vanwege deze reden benadrukt het belang van financiële steun in dit gebied. Het kan in de toekomst cruciaal zijn voor werkgevers om initiatieven te ontwikkelen die mensen helpen bij het overwinnen van deze financiële drempels, zodat ze de kans krijgen om zich om te scholen en hun carrière een nieuwe richting te geven. Verder werd aangegeven dat tijdinvestering, angst voor risico’s respectievelijk ook bijdragen als belemmering.

afb 2 goed 2

Over ons panel
Ons respondentenpanel bestaat uit een representatieve greep uit de Nederlandse samenleving en voldoet aan de ISO norm 20252 om een zo hoog mogelijke kwaliteit en betrouwbaarheid van ons onderzoek te garanderen. De uitslagen van ons onderzoek delen we uitsluitend in de vorm van geschreven nieuwsrapportages en dienen geen andere doeleinden. De enquête is afgenomen onder 250 respondenten tussen die de demografie van Nederland vertegenwoordigen. 

Kansen

De cijfers van ons onderzoek geven perspectief op het beeld over omscholing vanuit de werknemer. Het is duidelijk dat omscholing en flexibiliteit belangrijk zullen zijn op de toekomstige arbeidsmarkt. Werknemers hebben diverse redenen waarom ze behoefte hebben aan omscholing, gebleken is dat de reden hiervoor per individu enorm verschillend is. Voor de toekomst van de arbeidsmarkt is het essentieel dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de verschuivende trends en de daaruit voortvloeiende behoefte aan bijscholing en aanpassing van vaardigheden. Werkgevers die verwachten dat bepaalde vaardigheden belangrijker worden, stellen hun huidige werknemers voor om bij te scholen, maar ook het aannemen van nieuw personeel met de benodigde vaardigheden wordt overwogen. Dit kan echter complex zijn in de huidige krappe arbeidsmarkt. Al met al laat dit zien dat scholing en omscholing een cruciale rol spelen in het aanpassen aan de veranderende eisen van de arbeidsmarkt, en het kans biedt om te investeren in vaardigheden en competenties van werknemers aangezien dit essentieel is voor zowel individuen als organisaties.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf wekelijks op de hoogte van onze nieuwste blogs!

Bekijk hier onder al onze vacatures!

Meer interessante artikelen

Geplaatst op:
Geplaatst op:
Geplaatst op:
Geplaatst op:

Op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures?

Volg ons op social media en blijf op de hoogte!