Alles wat je moet weten over gevaarlijke stoffen

Iedereen komt dagelijks in aanraking met allerlei stoffen en materialen. Niet elke stof of materiaal levert direct een gevaar op voor de gezondheid. Het is afhankelijk van de hoeveelheid en de fase waarin een stof wordt opgenomen of een stof schadelijk is voor de gezondheid. In principe is elke stof schadelijk voor de gezondheid, als de hoeveelheid genoeg is die men binnenkrijgt. Stoffen die al in kleine hoeveelheden schadelijk zijn voor de gezondheid worden giftig genoemd. 

Opname van gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen op drie manieren in het menselijk lichaam opgenomen worden. 

 • De ademhalingsweg (longen);
  • Gassen;
  • Nevels;
  • Stof;
 • De huid; 
  • Vloeibare stoffen;
 • Het maagdarmkanaal; 
  • Vloeibare stoffen;
  • Vaste stoffen.

Enkele voorbeelden van gevaarlijke stoffen, waarmee medewerkers van TDC Groep in de dagelijkse praktijk in aanraking kunnen komen zijn: 

 • Oplosmiddelen;
  • Verf;
  • Lak;
  • Lijm;
 • Zuren en basen;
  • Zoutzuur;
  • Natronloog; 
 • Metalen;
  • Lood;
  • Zink;
  • Aluminium;
  • Kwik;

Hoe zijn gevaarlijke stoffen te herkennen? 

Gevaarlijke stoffen zijn over het algemeen moeilijk te herkennen. Een stof is al snel gevaarlijk, terwijl het niet direct waarneembaar of tastbaar is.  

Het is mogelijk om gevaarlijke stoffen te herkennen aan de volgende kenmerken: 

 • Kleur bij rook;
 • De kleur bij giftige rook is in de meeste gevallen geel of bruin. Wanneer er geen sprake is van rook afkomstig van een brand, is de kleur geregeld wit of transparant;
 • Geur;
 • Veel gevaarlijke stoffen zijn niet waarneembaar door het te ruiken. Chloor en ammoniak hebben wel herkenbare geuren die je al van een afstand ruikt. 

Lees ten alle tijde alvorens je gebruik maakt van diverse hulpmiddelen de gebruikshandleiding. Het is namelijk wettelijk verplicht om alle veiligheidsrisico’s duidelijk af te beelden. Tevens zijn fabrikanten van de stoffen verplicht om een veiligheidsinformatieblad (VIB) mee te leveren in de verpakking. Meestal vind je de veiligheidsrisico’s op de verpakking van de producten onder de kop ‘’R(isk) en S(afety) zinnen’’. Deze geven informatie over de eigenschappen van het gevaar van de stof en de bijbehorende veiligheidsaanbevelingen.  

Waar kom je gevaarlijke stoffen tegen?

Gevaarlijke stoffen zijn helaas onmisbaar. In vrijwel bijna alle sectoren wordt er gebruik van gemaakt. Een aantal van deze sectoren bevinden zich in de schoonmaakbranche, bouwnijverheid, industrie, landbouw en gezondheidszorg.  

Wat zijn de gevaren van gevaarlijke stoffen?

De gevaren van gevaarlijke stoffen zijn met name allergieën, huidziekten, kanker, reproductieproblemen en geboorteafwijkingen, ziekten van de luchtwegen en vergiftiging. Het kan zijn dat er zelfs bij enkele stoffen veiligheidsrisico’s zoals verstikkingsgevaar aanwezig is. Bovenstaande risico’s kunnen mogelijk ontstaan door brand, brandbare gaswolk, giftige gaswolk, giftige vloeistof of explosies. 

Maatregelen tegen gevaarlijke stoffen

Om het risico van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te beperken moeten er verschillende maatregelen worden genomen. Volgens de Arbowet moet de arbeid hygiënische strategie worden gevolgd. 

De arbeid hygiënische strategie is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk. 

De arbeid hygiënische strategie volgt onderstaande stappen: 

 • Bronmaatregelen;
  • Toepassing alternatieve stof/ander productieproces;
 • Technische maatregelen;
  • Afzuiging/ventilatie;
 • Organisatorische maatregelen;
  • Andere indeling productiehal/andere werkmethode;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Gebruik adembeschermingsmiddelen/handschoenen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf wekelijks op de hoogte van onze nieuwste blogs!

Op zoek naar Isoleerder vacatures?

Meer interessante artikelen

Alles wat je moet weten over loondoorbetalingen betreft de feestdagen

Geplaatst op:

Alles wat je moet weten over een Quality Engineer QA/QC

Geplaatst op:

Verduurzaming & kunststof kozijnen

Geplaatst op:

Alles wat je moet weten over Revit

Geplaatst op:

Alles wat je moet weten over winterse weersomstandigheden

Geplaatst op:

Alles wat je moet weten over oog- en gelaatsbescherming

Geplaatst op:

Op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures?

Volg ons op social media en blijf op de hoogte!